แขนกล, เครื่องเชื่อม หุ่นยนต์เชื่อม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม โอทีซี ไดเฮ็น ปืนเชื่อม หุ่นยนต์เชื่อม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์สำหรับเครื่องเชื่อม

แขนกล, เครื่องเชื่อม, เครื่องตัดพลาสม่า, ตู้เชื่อม, ปืนเชื่อม, หุ่นยนต์เชื่อม, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม   แขนกล, เครื่องเชื่อม, เครื่องตัดพลาสม่า, ตู้เชื่อม, ปืนเชื่อม, หุ่นยนต์เชื่อม, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม   แขนกล, เครื่องเชื่อม, เครื่องตัดพลาสม่า, ตู้เชื่อม, ปืนเชื่อม, หุ่นยนต์เชื่อม, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม  
OTC DAIHEN ASIA Co., Ltd.
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์

โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
We focus on developing our businesses globally on the three pillars of power transmission & distribution products, advanced components, and welding & mechatronics.
 
DAIHEN Corporation began manufacturing pole-mounted transformers in 1919 by instituting a dedicated mass production system. Subsequently, the company has been enhancing a series of products in order to fulfill the demand of society. Products were incorporated between a high-performance welding machines and electronic technology. This technology was developed from transformer manufacturing as well as several industrial robots and components for semiconductor manufacturing systems, all of which are fueling the growing trend toward automation.
 
เรามุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจประเภทต่างๆ ทั่วโลกของเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น การแปลงพลังงาน และตัวจ่ายกระแสพลังงาน, อะไหล่คุณภาพ และท้ายสุด แขนกล หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องเชื่อม และเมคคาทรอนิคส์

 
 

ผลิตแขนกล เครื่องเชื่อม หุ่นยนต์เชื่อม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
 
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์ุ
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์
 
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์
 
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
แขนกล หุ่นยนต์
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
แขนกล หุ่นยนต์
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
แขนกล หุ่นยนต์
 
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
แขนกล หุ่นยนต์
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
แขนกล หุ่นยนต์
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
แขนกล หุ่นยนต์
 
ภายใต้หลักการ Reliability & Creativity เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม ทั้งกระบวนการผลิต แขนกล หุ่นยนต์ และกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานผลิตภัณฑ์โลหะที่เพิ่มสูงขึ้นในทั้งปัจจุบันและอนาคต เราจึงเป็นที่แรกของโลก ที่ได้คิดค้นนวตกรรมใหม่ Synchromotion ระบบประสานงาน เพื่อควบคุมแขนกลให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
นอกจากนั้น คุณภาพสินค้าคือสิ่งที่เรายึดมั่นสูงสุด เราจึงมีกระบวนการผลิตที่เบ็ดเสร็จ ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบ จนกระทั้งเกิดเป็นสินค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน QCD [Q = Quality, C = Lower Cost, D = Delivery on time] โดยที่สินค้าทุกชิ้นของโอทีซี เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ พิถีพิถัน และให้ความสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพ อีกทั้งไม่ลืมที่จะใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง อันนำมาซึ่งรางวัลมาตรฐานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ISO14001:2004, ISO9001:2008 ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถรับประกันคุณภาพและความสำเร็จของเราได้เป็นอย่างดี
 
ตลอดการดำเนินงาน เราภาคภูมิใจในฐานะผู้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนวงการอุตสาหกรรม แขนกล หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่มีฐานอยู่ในประเทศไทย แต่ยังรวมถึง ออสเตเลีย มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปิน นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เวียดนาม และในอีกหลายๆประเทศ ด้วยความร่วมมือกับบริษัทในเครือ OTC DAIHEN India Pvt. Ltd. และ OTC DAIHEN Indonesia เราสามารถให้บริการได้ครอบคลุมเกือบทุกประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอเซียเนีย และเอเชียตะวันตก
 
ทุกท่านสามารถติดต่อ โอทีซี ไดเฮ็น เอเชีย ได้ทันทีหากท่านสนใจหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องเชื่อม เครื่องตัด หรือ หุ่นยนต์ ในกระบวนการผลิต โชว์รูมของเราตั้งอยู่ในโรงงานนวนคร และ สำนักงานขายอีสเทิร์นซีบอร์ด พร้อมที่จะสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องต่างๆ อีกทั้งยินดีที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานเชื่อมของท่านมากที่สุด
 
งาน “เมทัลเล็กซ์ 2013”แขนกล หุ่นยนต์อุตสาหกรรม นับเป็นงานแสดงเครื่องจักรกล-เทคโนโลยีโลหะการ และการประชุมนานาชาติ ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน และได้รับการยอมรับในฐานะงานแสดงตัวจริงของอุตสาหกรรมโลหะการ
โอทีซี ไดเฮ็น ผลิตเครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสม่า ตู้เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม
 
 
 
 

 
©2013 OTC DAIHEN ASIA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Tel: (+66) 2529-2130 Fax: (+66) 2529-2132
Email: otcda@otc.co.th

โอทีซี ไดเฮ็น เอเซีย ผลิต แขนกล เครื่องเชื่อม หุ่นยนต์เชื่อม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตู้เชื่อม ปืนเชื่อม และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเครื่องเชื่อม.