OTC DAIHEN ASIA Co., Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท

 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการผลิต

 
กระบวนการผลิต
 
การแสวงหาวัตถุดิบจากทั่วโลก
  โอทีซี ไดเฮ็น เอเชีย ให้ความสำคัญต่อการมองหาวัตถุดิบมาจากสถานที่ต่างๆทั่วโลก เพื่อการผลิตชิ้นงานออกมาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
   
เครื่องจักร (CNC lathe M/C, CNC drilling M/C etc.)
  เครื่องจักรหลากหลายชนิดถูกนำมาติดตั้งที่โรงงาน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นงานและสินค้า ทั้งรูปแบบมาตรฐานและรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้ ทำให้ตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
   
การขึ้นรูป
  โอทีซี ไดเฮ็น เอเชีย ได้ทำการติดตั้งเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ทั้ง Injection mold และ Compression mold เพื่อการผลิตชิ้นงานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
   
การประกอบ
  การประกอบชิ้นส่วนถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ทาง โอทีซี ไดเฮ็น เอเชีย ให้ความสำคัญ จนสำเร็จออกมาเป็นสินค้าที่สมบูรณ์ พร้อมส่งถึงมือลูกค้า
   
การตรวจสอบ
  ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนการส่งสินค้าถึงมือลูกค้าคือ การตรวจสอบ สินค้าทุกชิ้นจะถูกตรวจสอบด้วยทีมงานมืออาชีพอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพจะออกไปพร้อมๆ กับสินค้าที่เราส่งมอบถึงมือลูกค้า
   
การบรรจุและจัดส่ง
  เนื่องจาก โอทีซี ไดเฮ็น เอเชีย มีโรงงานตั้งที่อยู่ที่นวนคร ปทุมธานี ทำให้มั่นใจได้เลยว่าสินค้าทุกชิ้นทุกประเภทจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ การบรรจุสินค้าที่มีคุณภาพและการจัดส่งที่ตรงตามเวลาที่กำหนด
   
 
 
 
 

 
©2013 OTC DAIHEN ASIA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Tel: (+66) 2529-2130 Fax: (+66) 2529-2132